Verslag bijeenkomst Socialisten Oost-Brabant 6 april 2022

Op woensdag 6 april hadden we onze vierde bijeenkomst. Hier hebben we onder meer besloten een ledenstructuur in te stellen en een penningmeester gekozen.

We begonnen met een korte reflectie op onze solidariteitsactie voor Artsen zonder Grenzen op 20 maart. De opbrengst deze dag was zeer minimaal en hoewel het weer niet meehielp hebben we ook gekeken naar ons eigen handelen om hier lessen uit te trekken voor de toekomst. We zullen in de toekomst bij iets vergelijkbaars kijken ook naar andere vormen. Zo was in Delft een voorbeeld van een karaoke-avond waar duizend euro was opgehaald ten behoeve van vrouwenorganisaties op Internationale Vrouwendag. Creatieve activiteiten als dat geven veel meer energie.

Verder werd een discussie gevoerd over financiën. Er zijn namelijk kosten, zoals de zaalhuur voor het overleg. We hebben besloten om te beginnen met een ledenstructuur in de vorm van een informele vereniging, waarbij leden maandelijks geld kunnen overmaken in de orde van grootte van €1, €3, €5, €10 of €15 per maand. Veronique van Dijk stelde zich kandidaat voor de positie van penningmeester en werd unaniem gekozen!

Ook gaan we op 1 mei samen naar Utrecht voor de viering van de Dag van de Arbeid. Als je lid bent van FNV of nu lid wordt krijg je een gratis treinkaartje. Dus geef je op! Na deze viering in Utrecht gaan we nog samen in Eindhoven gezellig verder vieren. Wil je erbij zijn? Meld je even!

ROOD meldde verder nog een groei met nieuwe leden en zoekt stukjes voor hun muurkrant. Wil jij iets insturen? Stuur even een mailtje aan ROOD.

Al met al weer een productief overleg waarin we weer goede stappen vooruit hebben gemaakt. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Meld je aan, je kunt al lid zijn vanaf €1 per maand!