Kom ook naar het woonoffensief Eindhoven!

Ben je ook klaar met het huidige woonbeleid?

Wanneer je om de tuin geleid wordt door bemiddelaars zoals BVwonen, Camelot en de Huissleutel, huizen massaal opgekocht worden door grootschalige organisaties zoals Blackstone, enorme aantallen huurwoningen al jaren verkeren in matige tot slechte omstandigheden, studenten niet gehuisvest kunnen worden, huizen gebruikt worden als handel in plaats van woning, het aantal dak- en thuislozen toeneemt, sociale huurwoningen afnemen terwijl leegstand blijft bestaan, huurders in benarde posities geraken en de huizenprijzen door het dak schieten, is het tijd om een collectieve vuist te maken tegen de schuldigen van dit probleem.

Banken, de overheid en het grootkapitaal hebben decennialang de huizenmarkt ondermijnd. Wij, de door het leenstelsel geraakte studenten, de hardwerkende onder- en middenklasse die ten opzichte van de bovenklasse alle lasten moeten dragen of zij die op een andere manier geraakt zijn, zijn het zat. Samen moeten wij een vuist maken en als collectief zullen wij in opstand komen om verandering te eisen. Het systeem is kapot, het systeem deugt niet en er zijn radicale maatregelen nodig om de situatie te verbeteren.

Deze strijd gaat om het meest belangrijke wat mensen nodig hebben: een veilige plek waar iemand tot rust kan komen, zekerheid kan hebben, een familie kan krijgen en op een menswaardige wijze warmte, rust, schoonheid en vreugde kan vinden. Daarom is deze strijd het waard om voor te strijden, naast de materiële zaken, is het namelijk ook een strijd waarin wij de waarden van solidariteit, vrijheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en naastenliefde willen beschermen. De eerste aanzetten zijn al door onze medestanders gemaakt, zoals tijdens de woonprotesten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Arnhem en Utrecht, maar er is meer nodig.

Om deze redenen gaat Woningoffensief Eindhoven op 13 maart om 14:00 uur samen met iedereen die onze waarde delen, ten strijde door een protestmars door Eindhoven te lopen.

Sluit je aan en wees onderdeel van een nieuw en rechtvaardig systeem!

13 MAART 14:00

ANTHONY VAN LEEUWENHOEKLAAN PARK

Bericht overgenomen van de site van Woonoffensief Eindhoven

Socialisten Oost-Brabant ondersteunt deze actie, ROOD Eindhoven is mede-organisator.